بي اثر شدن نمرات زير 10

نمرات زير 10 دانشجوياني(مقطع كارداني و كارشناسي) كه آن دروس را در نيمسال هاي بعد با نمره بالاي 14 بگذرانند , مي تواند به درخواست دانشجو در معدل كل آنها بي اثر شود. جهت اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه نماييد....

ماده 18 آئين نامه آموزشي :

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب