راهنماي مالي انتخاب واحد نيمسال اول 1399-1400

دانشجويان گرامي خواهشمند است جهت فعال شدن انتخاب واحد نيمسال اول 99 مطابق دستورالعمل پيوست اقدام نماييد.

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۲۷۶KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب