تمديد انتخاب واحد

با توجه به درخواست دانشجويان مبني بر تمديد مهلت انتخاب واحد، در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 27 و 28 شهريورماه 1398 انتخاب واحد براي تمام مقاطع تمديد شد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب