امكان ثبت نام مقطع كارشناسي پيوسته بدون كنكور براي فارغ التحصيلان مقطع كارداني پيوسته و دانشجويان مقطع كارشناسي ناپيوسته

امكان ثبت نام مقطع كارشناسي پيوسته بدون كنكور براي فارغ التحصيلان مقطع كارداني پيوسته و دانشجويان مقطع كارشناسي ناپيوسته داراي مدرك كارداني پيوسته مهياست.

طبق دستورالعمل سازمان سنجش، دارندگان مدرك كارداني پيوسته، معادل دارندگان مدرك پيش دانشگاهي، مي توانند از امكان ورود بدون كنكور به مقطع كارشناسي پيوسته استفاده نمايند.

 

ليست رشته هاي پذيرش بدون كنكور در مقطع كارشناسي پيوسته در موسسه آموزش عالي شانديز:
مهندسي كامپيوتر: كدرشته 14311
مهندسي معماري: كدرشته 14312
مديريت بازرگاني: كدرشته 21251
مديريت جهانگردي: كدرشته 21252
مديريت مالي: كدرشته 21253

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب