اطلاعيه شماره 2 سامانه آموزش مجازي

دانشجوياني كه كدملي داراي رقم صفر در سمت چپ دارند، جهت ورودي بايستي كد ملي را به صورت كامل با احتساب ارقام صفر وارد نمايند

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب

مطالب مشابه :