اطلاعيه تكميل ظرفيت سازمان سنجش

جهت اطلاع از شرايط و نحوه ثبت نام اطلاعيه را مطالعه نماييد

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تاريخ و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته براي شركت در گزينش رشته هاي تحصيلي آزمون سراسري در آبان ماه سال 1393 دانشگاه پيام نور و موسسات آموزش عالي غيردولتي - غير انتفاعي (پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي) موضوع قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب 10/6/92 مجلس محترم شوراي اسلامي

 

پيرو اطلاعيه مورخ 3/8/93 به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام و انتخاب رشته براي شركت در گزينش رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه پيام‌نور و موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي مي‌رساند دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته براي پذيرش در اين مرحله از روز شنبه 10/8/93 بر روي سايت اين سازمان قرار داده خواهد شد. لذا كليه متقاضيان مي‌توانند بر اساس ضوابط و شرايط مندرج در اين دفترچه براي پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي(معدل كتبي ديپلم) در دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي از روز شنبه  10/8/93 لغايت 22/8/93 به سايت اينترنتي اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و پس از پرداخت وجه مربوط مبلغ 106/000 (يكصدو شش هزار) ريال از طريق سيستم پرداخت الكترونيكي، نسبت به ثبت‌نام و تكميل فرم انتخاب رشته (حداكثر 50 كدرشته) به روش اينترنتي، اقدام نمايند.

تكاليف‌، مدارك لازم و مراحل ثبت‌نام اينترنتي
الف) تكاليف داوطلبان‌ براي‌ ثبت‌نام و شركت‌ در پذيرش دانشجو:‌
داوطلب‌ متقاضي‌ شركت‌ در پذيرش دانشجو بر اساس سوابق تحصيلي (معدل كتبي ديپلم) آبان ماه سال 1393 كه ثبت‌نام آن منحصراً از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني:www.sanjesh.org امكان‌پذير است، بايد يكايك‌ اقدامات‌ زير را به‌ موقع‌ و در مهلت‌ مقرر انجام‌ دهد.
1- مراجعه به سايت اينترنتي سازمان، براي تهيه كارت يا كارت‌هاي اعتباري به تعداد مورد نياز و دريافت دفترچه راهنماي ثبت‌نام و جداول كد رشته محلهاي پذيرش دانشجو و مطالعه دقيق اين دفترچه.
2- تهيه فايل عكس اسكن شده داوطلب بر اساس توضيحات مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام.
3- ثبت‌نام از طريق سايت اينترنتي سازمان در زمان مقرر (10/08/93 لغايت 22/08/93).
تبصره1: در اين مرحله كليه داوطلباني كه در آزمون سراسري سال 1393 ثبت نام نموده بودند (اعم از اينكه در جلسه آزمون حاضر بوده و يا نبوده‌اند) نيز مي‌توانند متقاضي شوند.
تبصره2: داشتن ديپلم دوره چهارساله متوسطه نظام قديم آموزش متوسطه و يا گواهينامه دوره پيش دانشگاهي كه حداكثر تا تاريخ 30/11/93 اخذ  شود ويا داشتن مدرك كارداني (فوق ديپلم) براي كليه متقاضيان الزامي ميباشد.
4- با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت‌نام به صورت اينترنتي انجام مي‌شود، داوطلبان لازم است به وسيله كارت‌هاي عضو شبكه بانكي شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال مي‌باشد، با مراجعه به سايت سازمان و پرداخت مبلغ 106/000 (يكصدوشش هزار) ريال به عنوان وجه ثبت‌نام ، نسبت به دريافت اطلاعات كارت اعتباري (شماره سريال 12 رقمي) اقدام نمايند.
تبصره 1- چنانچه داوطلبي متقاضي ثبت‌نام در 2 و يا 3 گروه آزمايشي مي‌باشد، لازم است به ازاي هر گروه آزمايشي مبلغ 106/000 (يكصدوشش هزار) ريال ديگر نيز از همين طريق پرداخت و اطلاعات كارت اعتباري (شماره سريال 12 رقمي) را دريافت دارد.
تبصره 2- منظور از ثبت‌نام در 2 و يا 3 گروه آزمايشي بدين صورت مي‌باشد، كه داوطلب مي‌تواند علاوه بر انتخاب گروه آزمايشي اصلي (علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني) در گروه آزمايشي هنر و زبان خارجي نيز متقاضي شود. به ديگر سخن هيچ داوطلبي نمي‌تواند بطور همزمان، در گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني شركت نمايد.
5- آماده نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز براي ثبت‌نام.
توجه: هرگونه‌ تغيير‌ و يا اصلاحيه‌ از طريق‌ نشريه پيك‌ سنجش‌ (هفته‌نامه خبري‌ و اطلاع‌رساني‌ سازمان ‌سنجش‌)، سايت سازمان سنجش و در صورت لزوم ‌از طريق رسانه‌هاي گروهي ‌اعلام ‌خواهد شد.
 
ضمناً با توجه به اينكه ثبت نام از داوطلبان تا تاريخ مذكور (22/08/93) ادامه دارد، نتايج پذيرفته شدگان در هفته اول آذر ماه اعلام خواهد شد.

 

منابع مطلب: اطلاعيه اوليه سازمان سنجش   -   اطلاعيه تكميلي سازمان سنجش

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب