اطلاعيه انتخاب پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد

دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد جهت انتخاب واحد پايان نامه مي بايست ابتدا درس پايان نامه را انتخاب واحد نموده و سپس با رعايت ظرفيت اساتيد راهنماي گروه، فرم مربوطه (پيوست انتهاي همين پيام) را تكميل و حداكثر تا مورخ 10 اسفند 98 به تاييد مديرگروه خود برسانيد(اطلاعات بيشتر در ادامه متن پيام)

- اطلاعيه انتخاب پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد -

 

 

دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد جهت انتخاب واحد پايان نامه مي بايست ابتدا درس پايان نامه را انتخاب واحد نموده و سپس با رعايت ظرفيت اساتيد راهنماي گروه، فرم مربوطه (پيوست انتهاي همين پيام) را تكميل و حداكثر تا مورخ 10 اسفند 98 به تاييد مديرگروه خود رسانيده و فرم مذكور را به مديرگروه تحويل نمايند.

 

- ظرفيت اساتيد راهنما در دروس ارائه شده قابل مشاهده است.

 

* تاكيد ميگردد، انتخاب واحد پايان نامه با توجه به ظرفيت اساتيد راهنما و اولويت اعلامي، صرفا منوط به انتخاب واحد و تحويل فرم مذكور به مديرگروه و درنهايت تحويل فرم هاي تاييد شده توسط مديرگروه به آموزش و دريافت تاييديه انتخاب واحد مي باشد.

 

- دانشجوياني كه قصد تمديد پايان نامه خود را در نيمسال دوم 99-98 دارند، به منظور بررسي و اعطاي سنوات تحصيلي و همچنين انتخاب واحد مجدد پايان نامه در نيمسال فوق جهت تمديد به مدت يك نيمسال، حتما به واحد آموزش مراجعه كنند.

 

فايل فرم انتخاب واحد پايان نامه به پيوست قابل دسترسي مي باشد.

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۱۳۷KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب