اطلاعيه تعطيلي موسسه در تاريخ 9 اسفند 1398

طبق تصميم هيأت رئيسه، موسسه در تاريخ پنج شنبه 8 اسفند 1398 تعطيل مي باشد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب