اطلاعيه شماره 7 آموزش مجازي

باتوجه به شروع فرآيند ارتقاي بستر سخت افزاري سامانه آموزش مجازي، موقتا جهت دسترسي به سامانه از آدرس vuold.shandiz.ac.ir استفاده نماييد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب