اطلاعيه شماره 20 آموزش مجازي - ادامه برگزاري امتحانات طبق برنامه زمانبندي تعيين شده

قابل توجه كليه دانشجويان و اساتيد محترم، به اطلاع مي‌رساند باتوجه به اينكه آزمون‌ها به صورت مجازي برگزار مي‌گردد، هيچ گونه تغييري در برگزاري آزمون‌ها اعم از عدم برگزاري يا تغيير در زمان برگزاري آزمون‌ها وجود ندارد و كليه آزمون ها طبق برنامه زمانبندي شده برگزار خواهد گرديد. باتوجه به شرايط بهداشتي شهر مشهد، امور اداري، آموزشي و مالي موسسه تعطيل مي‌باشد و صرفا به صورت تلفني پاسخگو خواهد بود.

قابل توجه كليه دانشجويان و اساتيد محترم، به اطلاع مي رساند

 

باتوجه به اينكه آزمون‌ها به صورت مجازي برگزار مي‌گردد، هيچ گونه تغييري در برگزاري آزمون‌ها اعم از عدم برگزاري يا تغيير در زمان برگزاري آزمون‌ها وجود ندارد و كليه آزمون‌ها طبق برنامه زمانبندي شده برگزار خواهد گرديد.

 

ضمنا باتوجه به شرايط بهداشتي شهر مشهد، امور اداري، آموزشي و مالي موسسه تعطيل مي‌باشد و صرفا به صورت تلفني پاسخگو خواهد بود.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب