اطلاعيه شماره 15 آموزش مجازي تغيير در تقويم امتحانات

باتوجه به درخواست جمعي از دانشجويان و گروه هاي آموزشي، موضوع تغيير در تقويم امتحانات در جلسه آموزشي مورخ 24 خرداد 99 بررسي و تصميمات زير اتخاذ گرديد.

باتوجه به درخواست جمعي از دانشجويان و گروه هاي آموزشي، موضوع تغيير در تقويم امتحانات در جلسه آموزشي مورخ 24 خرداد 99 بررسي و تصميمات زير اتخاذ گرديد:

 

مقرر شد به منظور فراهم آوردن مهلت بيشتر جهت مطالعه و آمادگي دانشجويان به منظور شركت در آزمون‌هاي پاياني، تاريخ شروع امتحانات از 3 تير به 10 تير و تاريخ پايان امتحانات از 23 تير به 30 تير تغيير يابد

 

 

در اين راستا، به منظور درج تاريخ هاي جديد امتحانات، كارت ورود به جلسه الكترونيك در حال بروز رساني مي باشد كه دانشجويان طي روزهاي آينده مي توانند با مراجعه به پورتال دانشجويي نسبت به اخذ كارت ورود به جلسه اقدام نمايند.

 

 

تاريخ امتحانات: 10 تير لغايت 30 تير

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب

مطالب مشابه :