بازديد بخشدار محترم شهرستان شانديز از موسسه آموزش عالي شانديز

بازديد بخشدار محترم شهرستان شانديز جناب آقاي مهندس رضازاده از امكانات موسسه آموزش عالي شانديز

 بخشدار محترم شهرستان شانديز جناب آقاي مهندس رضازاده يكشنبه 1400/04/14 از امكانات موسسه آموزش عالي شانديز بازديد نمودند. در اين بازديد جناب آقاي دكتر شكفته رياست موسسه و جناب آقاي خلخالي قائم مقام و عضو هيأت موسس نيز حضور داشتند.

 

مهندس رضازاده از آزمايشگاه‌هاي زيست شناسي، آتليه گرافيك، كارگاه عمران، سالن ورزش، فضاي سبز موسسه، و ساير مكان‌هاي موسسه بازديد نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب