امتحان درس چاپ ماشين

امتحان درس چاپ ماشين دوشنبه 1 ارديبهشت 93 ساعت 13 در ساختمان شماره2 (شانديز)با حضور استاد فلفلاني برگزار خواهد شد. ((( عدم حضور به منزله حذف درس و ثبت نام مجدد خواهد بود )))

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب