اخبار - اخبار گروه الكتروتكنيك

مطالب:

اطلاعيه مهم دانشجويان الكتروتكنيك درس كارآفريني،پروژه وكارآموزي

جلسه توجيهي مربوط به درس كار آفريني، پروژه و كارآموزي

امتحان آز ماشين 2 استاد حافظ

سه شنبه 12 خرداد ساعت 9

جلسه توجيهي كارآموزي و پروژه گروه برق

چهارشنبه مورخ 20 اسفند 93 ساعت 14 كلاس 101

تاريخ امتحان كارگاه سيم پيچي استاد حميدزاده

كنسلي كلاس سيم پيچي استاد حميدزاده

كلاس استاد حميدزاده چهارشنبه اين هفته 10 دي برگزار نميگردد .

تاريخ و زمان امتحانات استاد پارسايي

اطلاعيه كارآفريني و پروژه گروه الكتروتكنيك

آخرين تاريخ تحويل پروژه : پنج شنبه 12 تير 1393 ساعت 10 صبح مي باشد . ( درصورت عدم مراجعه درس مذكور حذف خواهد شد )

برنامه امتحانات استاد پارسايي

زمان كلاس جبراني مدارفرمان استاد توكلي

اطلاعيه كارآموزي و پروژه با استاد پارسايي

جلسه توجيهي كارآموزي و پروژه گروه الكتروتكنيك با استاد پارسايي :

اطلاعيه كارآفريني و پروژه گروه الكتروتكنيك

كليه دانشجويان گروه الكتروتكنيك كه در بهمن 92 درس كارآفريني و پروژه را انتخاب نموده اند، در جلسه توجيهي روز سه شنبه مورخ 19 فروردين 93 ساعت 9:30 بايد شركت نمايند . ( درصورت عدم حضور در اين جلسه درس مذكور حذف خواهد شد )

اطلاعيه مهم كارآموزي گروه الكتروتكنيك

جلسه پاسخ به اعتراضات درس تحليل مدار استاد مديرخازني

پنجشنبه 3 بهمن ساعت 10 الي 10:30

اطلاعيه درس كارآفريني و پروژه

اطلاعيه درس كارآفريني و پروژه نيمسال مهر 92 :

كلاس جبراني تحليل مدار استاد فرشته پور

سه شنبه 3 دي 92 ساعت 13 كلاس 123
/4  (تعداد کل رکوردها:54)