جلسه پاسخ به اعتراضات استاد كاظميني

يكشنبه مورخ 26 خرداد 92 ساعت 10 در موسسه برگزار خواهد شد .

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب