اخبار - اخبار گروه كامپيوتر

مطالب:

قابل توجه دانشجويان درس روش پژوهش و شيوه ارائه مطالب علمي و فني استاد شكفته

جهت دريافت اسلايدها و دستورالعمل نگارش به ادامه مطلب مراجعه نماييد.

اخبار مرتبط با درس شيوه ارائه مطالب علمي و فني استاد شكفته

جهت دريافت موضوعات و دستورالعمل نگارش به ادامه مطلب مراجعه نماييد.

قابل توجه دانشجويان رشته كامپيوتر كه در نيمسال جاري درس پروژه را اخذ نموده اند

جهت اطلاع از اساتيد پروژه به ادامه مطلب مراجعه نماييد.

قابل توجه دانشجويان درس شيوه ارائه مطالب (كارداني و كارشناسي كامپيوتر)

جهت اطلاع از عناوين پيشنهادي ارائه و دريافت فايل هاي درس به ادامه مطلب مراجعه نماييد

اطلاعيه تعيين وضعيت پروژه دانشجويان كارداني كامپيوتر

دانشجويان كارداني كامپيوتر كه درس پروژه انتخاب نموده اند به ادامه مطلب مراجعه نمايند

برگزاري جلسه توجيهي كارآموزي و پروژه گروه كامپيوتر

جلسه توجيهي كارآموزي و پروژه گروه كامپيوتر روز دوشنبه 15 اسفند 94 ساعت 11:15 برگزار مي‌گردد. حضور كليه دانشجوياني كه دروس فوق را در نيمسال دوم 94 اخذ نموده‌اند الزامي مي‌باشد.

قابل توجه دانشجويان درس شيوه ارائه مطالب (كارداني و كارشناسي كامپيوتر)

جهت اطلاع از زمانبندي ارائه‌ها، عناوين پيشنهادي ارائه و دريافت فايل هاي درس به ادامه مطلب مراجعه نماييد

اطلاعيه درس پروژه دانشجويان كارداني كامپيوتر

جهت اطلاع از اساتيد درس پروژه به ادامه مطلب مراجعه نماييد

تغيير در برنامه كلاسي مباني برنامه سازي و ويژوال بيسيك دانشجويان كارداني كامپيوتر

برنامه درس مباني برنامه سازي از دوشنبه 9-12 به يكشنبه 8-10 هفته در ميان زوج و يكشنبه 10-12 ثابت تغيير نموده است.

اطلاعيه مهم دانشجويان كارآموزي كارشناسي ناپيوسته كامپيوتر

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ناپيوسته كامپيوتر كه درس كارآموزي دارند: با توجه به عدم تأييد محل هاي پيشنهادي كارآموزي، هر چه سريعتر جهت پيگيري و مشخص شدن وضعيت محل كارآموزي، به مديرگروه مراجعه نماييد

اطلاعيه مهم دانشجويان پروژه كارشناسي ناپيوسته كامپيوتر

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ناپيوسته كامپيوتر كه درس پروژه دارند و تاكنون موضوع پروژه را به تأييد گروه نرسانده‌اند: حداكثر تا تاريخ 7 تيرماه 1394 فرصت داريد تا وضعيت موضوع پروژه را مشخص كنيد. در غير اينصورت درس پروژه را بايستي براي نيمسال آينده تمديد نماييد.

عدم حضور استاد شكفته در تاريخ 3 خرداد

جناب آقاي دكتر شكفته در تاريخ يكشنبه 3 خرداد در موسسه حضور نخواهند داشت.

اطلاعيه پروژه و كارآموزي دانشجويان مقطع كارشناسي ناپيوسته كامپيوتر

دانشجويان مقطع كارشناسي ناپيوسته كه دروس پروژه يا كارآموزي را اخذ نموده اند جهت تعيين موضوع پروژه به مديرگروه و جهت تعيين وضعيت كارآموزي در روزهاي زوج به آقاي حداد مراجعه مايند.

اطلاعيه در رابطه با تعيين ساعت درس مهندسي نرم افزار كارشناسي ناپيوسته كامپيوتر

درس مهندسي نرم افزار از اولين هفته بعد از تعطيلات نوروز (15 فروردين) برگزار مي گردد: دوشنبه ها 12-15 و چهارشنبه ها 13-16. هر دو جلسه به صورت ثابت در هفته هستند.

اطلاعيه تكميلي پروژه و كارآموزي نيمسال دوم 93 دانشجويان كارداني كامپيوتر

قابل توجه دانشجويان مقطع كارداني كامپيوتر
/12  (تعداد کل رکوردها:175)