عدم حضور استاد شكفته در تاريخ 3 خرداد

جناب آقاي دكتر شكفته در تاريخ يكشنبه 3 خرداد در موسسه حضور نخواهند داشت.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب