اطلاعيه تكميلي پروژه و كارآموزي نيمسال دوم 93 دانشجويان كارداني كامپيوتر

قابل توجه دانشجويان مقطع كارداني كامپيوتر

اطلاعيه پروژه:

اساتيد راهنماي جهت پروژه هاي نيمسال دوم 93 به شرح ذيل مي باشند:

خانم مهندس برادران (4)

آقاي مهندس سلامي (3)

آقاي مهندس شكريان (3)

آقاي مهندس شكفته (5)

آقاي مهندس عليايي (3)

 

مهلت تحويل فرم انتخاب پروژه: 24 اسفند ماه

مهلت تحويل با تأخير و كسر يك نمره: 26 اسفند

بعد از تاريخ فوق فرم پروژه تحويل گرفته نمي شود.

 


 

اطلاعيه كارآموزي:

دانشجويان بايستي صبح روز شنبه 16 اسفند ماه با مراجعه به موسسه، آقاي حداد، برنامه كارآموزي را دريافت نمايند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب