مطالب برگزیده

مطالب:

ارتباط با مديران گروه

آدرس ايميل مديران محترم گروه جهت برقراري ارتباط با دانشجويان

دانشجويان ورودي جديد لطفا مطالعه نمايند (اطلاعات عمومي مورد نياز)

دانشجويان ورودي جديد جهت استفاده از پورتال دانشجويي اطلاعيه را مطالعه نمايند

مسيرهاي اتصال به پورتال دانشجويي و اساتيد

در رابطه با سامانه الكترونيكي شارژ و رزرو غذا

سامانه الكترونيكي شارژ و رزرو غذا راه اندازي شد.