ارتباط با مديران گروه

آدرس ايميل مديران محترم گروه جهت برقراري ارتباط با دانشجويان

قابل توجه دانشجويان محترم

ايميل مديران محترم گروه هاي آموزش موسسه جهت برقراري ارتباط در طول ترم تابستان و بعد از آن به شرح ذيل اعلام مي گردد

رديف
گروه آموزشينام مديرگروهايميل
1گرافيكسركار خانم وفادارنياgm_graphicsshandiz.ac.ir
2حسابداريجناب آقاي سيديgm_accshandiz.ac.ir
3ساختمانجناب آقاي مهندس مجتهديgm_civilshandiz.ac.ir
4كامپيوترجناب آقاي مهندس شكفتهgm_computershandiz.ac.ir

 

ايميل ساير مديران گروه به زودي اعلام خواهد شد

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب