نحوه تحويل موقت پروژه و نحوه تحويل كار پروژه پايان ترم معماري

نحوه تحويل موقت پروژه و نحوه تحويل كار پروژه پايان ترم را در فايل پيوست مشاهده كنيد.

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۸۲۶KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب