جستجو : 4

مطالب:

زمانبندي هفته چهارم مسابقات ليگ فوتسال

زمانبندي هفته چهارم مسابقات ليگ فوتسال موسسه آموزش عالي شانديز در فايل پيوست موجود مي باشد.

بيانات مهم امروز رهبري پيرامون انتخابات 24 خرداد

مردم براي تحقق اهداف خود و ناكام ماندن دشمن، با حضور پرشور و گرم در انتخابات، از ميان نامزدهايي كه شوراي نگهبان براساس معيارهاي قانون معرفي مي كند، انساني شايسته، وارسته، مؤمن، انقلابي، «اهل استقامت و عزم و ايستادگي» و برخوردار از همت جهادي را انتخاب كنند

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ناپيوسته كه مي بايست تعداد 24 واحد پيش نياز بگذرانند.

جهت مشاهده دروس به ادامه مطلب رجوع كنيد. جهت اطلاعات بيشتر به آموزش مراجعه فرماييد.