فرا رسيدن روز دانشجو، روز ارج نهادن به جايگاه والاي دانش و بينش، بر دانشجويان بابصيرت ايران اسلامي مبارك باد