جستجو : پژوهش

مطالب:

آئين نامه تشويق مقالات پژوهشي جهت اعضاي هيأت علمي، اساتيد و دانشجويان موسسه آموزش عالي شانديز

جهت دريافت آئين نامه تشويق مقالات پژوهشي جهت اعضاي هيأت علمي، اساتيد و دانشجويان موسسه آموزش عالي شانديز به ادامه مطلب مراجعه نماييد.

عتف، گاهنامه خبري تحليلي وزارت علوم، شماره 3، تير 94

عتف، گاهنامه خبري تحليلي وزارت علوم، شماره 2، ارديبهشت 94

عتف، گاهنامه خبري تحليلي وزارت علوم، شماره 1، اسفند 93

قابل توجه اساتيد محترم، دريافت فايل فرم اطلاعات پژوهشي

به اطلاع كليه اساتيد محترم مي رساند موسسه آموزش عالي شانديز در نظر دارد اطلاعات پژوهشي اساتيد را جهت تكميل مدارك پژوهشي و ايجاد امكانات بهتر در امر پيشرفت پژوهش جمع آوري نمايد.لذا خواهشمند است فرم مربوطه را به دقت مطالعه و پس از تكميل به آدرس library@shandiz.ac.ir ارسال نماييد. جهت دريافت فايل به ادامه مطلب مراجعه نماييد...

برنامه نمايشگاه هاي هفته پژوهش

برنامه نمايشگاه هاي هفته پژوهش به شرح ذيل اعلام مي گردد

برنامه سخنراني هاي علمي هفته پژوهش

برنامه سخنراني هاي علمي اعضاي هيأت علمي و اساتيد موسسه به مناسبت هفته پژوهش اعلام مي گردد

برگزاري نمايشگاه پژوهش ويژه دانشجويان رشته گرافيك

به اطلاع كليه دانشجويان رشته گرافيك مي رساند جهت شركت در نمايشگاه پژوهش حداكثرتا تاريخ1391/9/20آثار هنري خودرا هرچه سريعتر به دفتر معاونت فرهنگي تحويل نمايند .لازم به ذكر است آثار رسيده بعد ازاين تاريخ پذيرفته نخواهد شد.

برگزاري نمايشگاه به مناسبت هفته پژوهش

به اطلاع كليه دانشجويان رشته گرافيك مي رساند جهت شركت در نمايشگاه هفته پژوهش آثار هنري خودرا تا تاريخ 1391/9/20به مدير انجمن علمي گروه گرافيك (آقاي داود طاهري)ويا امور فرهنگي موسسه تحويل نمايند.بديهي است آثار ارسال شده پس از تاريخ فوق پذيرفته نخواهد شد.

حضور موسسه آموزش عالي شانديز در نمايشگاه هفته پژوهش و فناوري خراسان

موسسه آموزش عالي شانديز دستاوردهاي پژوهشي خود را در نمايشگاه هفته پژوهش در معرض ديد بازديدكنندگان قرار مي دهد.