جستجو : پيش نياز

مطالب:

اطلاعيه مهم حذف و اضافه

رعايت پيش نياز و هم نياز

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ناپيوسته كه مي بايست تعداد 24 واحد پيش نياز بگذرانند.

جهت مشاهده دروس به ادامه مطلب رجوع كنيد. جهت اطلاعات بيشتر به آموزش مراجعه فرماييد.

اطلاعيه شماره 2 مخصوص دانشجويان مقطع كارشناسي ناپيوسته ورودي 89

پيرو اطلاعيه شماره 1، ليست دروس پيش نياز كه توسط دانشجو بايستي در دو نيمسال متوالي 91-90 انتخاب شود، اعلام مي گردد.