جستجو : پزشكي

مطالب:

30 تا 50 درصد تخفيف دانشجويي دندان پزشكي

جهت ثبت نام و صدور كارت: مبلغ 40 هزار تومان به همراه كارت دانشجويي و كارت ملي مورد نياز است. مهلت ثبت نام تا 22 دي ماه ميباشد.

دومين كنگره كاربردي مهندسي پزشكي، علوم و صنايع وابسته

گروه مهندسي برق دانشگاه فردوسي مشهد و گروه اعصاب و روان آرن با همكاري دانشگاه علوم پزشكي مشهد ، دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ، مركز بين المللي پارند و دهها مركز تحقيقاتي – صنعتي كشور برگزار مي نمايند ...

اولين كنفرانس بين المللي سلامت الكترونيك

دعوت از دانشجويان و اساتيد جهت شركت در اولين كنفرانس بين المللي سلامت الكترونيك