جستجو : پروژه

مطالب:

برنامه زمان بندي تحويل نهايي پروژه هاي طراحي و تمرين معماري (كارداني-كارشناسي)

جهت مشاهده برنامه زمانبندي تحويل پژوهاي خود به ادامه مطلب مراجعه نماييد ...

نحوه تحويل موقت پروژه و نحوه تحويل كار پروژه پايان ترم معماري

نحوه تحويل موقت پروژه و نحوه تحويل كار پروژه پايان ترم را در فايل پيوست مشاهده كنيد.

نمونه صفحه جلد پايان نامه مقطع كارداني رشته كامپيوتر و الكتروتكنيك

نمونه فايل صفحه جلد پايان نامه مقطع كارداني پيوسته رشته كامپيوتر و الكتروتكنيك

فلوچارت انتخاب درس پروژه دانشجويان رشته كامپيوتر و الكتروتكنيك

جهت استفاده دانشجويان رشته كامپيوتر و الكتروتكنيك كه قصد انتخاب موضوع پروژه را دارند

فرم تعيين عنوان پروژه رشته كامپيوتر و الكتروتكنيك

جهت دانشجويان رشته كامپيوتر و الكتروتكنيك كه درس پروژه را انتخاب نموده اند.

ليست پيشنهادي پروژه ها توسط استاد سيدي

جهت مشاهده عناوين پروژه ها به فايل پيوست مراجعه كنيد.

فرم صورتجلسه تحويل پروژه دانشجويان رشته كامپيوتر و الكتروتكنيك

جهت دانشجويان رشته كامپيوتر و الكتروتكنيك كه درس پروژه را انتخاب نموده اند

آئين نامه تدوين فايل مستندات پروژه گروه كامپيوتر و الكتروتكنيك - ويرايش 21 مهر 1392

دانشجويان محترم گروه كامپيوتر و الكتروتكنيك جهت دريافت آئين نامه تدوين مستندات پروژه پاياني، فايل پيوست را دانلود نماييد.

قابل توجه دانشجويان رشته كامپيوتر كه در نيمسال جاري درس پروژه را اخذ نموده اند

جهت اطلاع از اساتيد پروژه به ادامه مطلب مراجعه نماييد.

اطلاعيه تعيين وضعيت پروژه دانشجويان كارداني كامپيوتر

دانشجويان كارداني كامپيوتر كه درس پروژه انتخاب نموده اند به ادامه مطلب مراجعه نمايند

برگزاري جلسه توجيهي كارآموزي و پروژه گروه كامپيوتر

جلسه توجيهي كارآموزي و پروژه گروه كامپيوتر روز دوشنبه 15 اسفند 94 ساعت 11:15 برگزار مي‌گردد. حضور كليه دانشجوياني كه دروس فوق را در نيمسال دوم 94 اخذ نموده‌اند الزامي مي‌باشد.

اطلاعيه درس پروژه دانشجويان كارداني كامپيوتر

جهت اطلاع از اساتيد درس پروژه به ادامه مطلب مراجعه نماييد

اطلاعيه مهم دانشجويان پروژه كارشناسي ناپيوسته كامپيوتر

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ناپيوسته كامپيوتر كه درس پروژه دارند و تاكنون موضوع پروژه را به تأييد گروه نرسانده‌اند: حداكثر تا تاريخ 7 تيرماه 1394 فرصت داريد تا وضعيت موضوع پروژه را مشخص كنيد. در غير اينصورت درس پروژه را بايستي براي نيمسال آينده تمديد نماييد.

اطلاعيه پروژه و كارآموزي دانشجويان مقطع كارشناسي ناپيوسته كامپيوتر

دانشجويان مقطع كارشناسي ناپيوسته كه دروس پروژه يا كارآموزي را اخذ نموده اند جهت تعيين موضوع پروژه به مديرگروه و جهت تعيين وضعيت كارآموزي در روزهاي زوج به آقاي حداد مراجعه مايند.

اطلاعيه تكميلي پروژه و كارآموزي نيمسال دوم 93 دانشجويان كارداني كامپيوتر

قابل توجه دانشجويان مقطع كارداني كامپيوتر
/3  (تعداد کل رکوردها:42)