جستجو : پروژه

مطالب:

برنامه زمان بندي تحويل نهايي پروژه هاي طراحي و تمرين معماري (كارداني-كارشناسي)

جهت مشاهده برنامه زمانبندي تحويل پژوهاي خود به ادامه مطلب مراجعه نماييد ...

اطلاعيه در خصوص تعيين عنوان پروژه و محل كارآموزي دانشجويان رشته كامپيوتر

دانشجويان محترم رشته كامپيوتر كه دروس كارآموزي و پروژه در نيمسال دوم 92 اخذ نموده اند اطلاعيه را مطالعه نمايند

نحوه تحويل موقت پروژه و نحوه تحويل كار پروژه پايان ترم معماري

نحوه تحويل موقت پروژه و نحوه تحويل كار پروژه پايان ترم را در فايل پيوست مشاهده كنيد.

نمونه صفحه جلد پايان نامه مقطع كارداني رشته كامپيوتر و الكتروتكنيك

نمونه فايل صفحه جلد پايان نامه مقطع كارداني پيوسته رشته كامپيوتر و الكتروتكنيك

فلوچارت انتخاب درس پروژه دانشجويان رشته كامپيوتر و الكتروتكنيك

جهت استفاده دانشجويان رشته كامپيوتر و الكتروتكنيك كه قصد انتخاب موضوع پروژه را دارند

فرم تعيين عنوان پروژه رشته كامپيوتر و الكتروتكنيك

جهت دانشجويان رشته كامپيوتر و الكتروتكنيك كه درس پروژه را انتخاب نموده اند.

ليست پيشنهادي پروژه ها توسط استاد سيدي

جهت مشاهده عناوين پروژه ها به فايل پيوست مراجعه كنيد.

فرم صورتجلسه تحويل پروژه دانشجويان رشته كامپيوتر

قابل توجه دانشجويان محترم رشته كامپيوتر

فرم صورتجلسه تحويل پروژه دانشجويان رشته كامپيوتر و الكتروتكنيك

جهت دانشجويان رشته كامپيوتر و الكتروتكنيك كه درس پروژه را انتخاب نموده اند

آئين نامه تدوين فايل مستندات پروژه گروه كامپيوتر و الكتروتكنيك - ويرايش 21 مهر 1392

دانشجويان محترم گروه كامپيوتر و الكتروتكنيك جهت دريافت آئين نامه تدوين مستندات پروژه پاياني، فايل پيوست را دانلود نماييد.

قابل توجه دانشجويان رشته كامپيوتر كه در نيمسال جاري درس پروژه را اخذ نموده اند

جهت اطلاع از اساتيد پروژه به ادامه مطلب مراجعه نماييد.

اطلاعيه تعيين وضعيت پروژه دانشجويان كارداني كامپيوتر

دانشجويان كارداني كامپيوتر كه درس پروژه انتخاب نموده اند به ادامه مطلب مراجعه نمايند

برگزاري جلسه توجيهي كارآموزي و پروژه گروه كامپيوتر

جلسه توجيهي كارآموزي و پروژه گروه كامپيوتر روز دوشنبه 15 اسفند 94 ساعت 11:15 برگزار مي‌گردد. حضور كليه دانشجوياني كه دروس فوق را در نيمسال دوم 94 اخذ نموده‌اند الزامي مي‌باشد.

اطلاعيه درس پروژه دانشجويان كارداني كامپيوتر

جهت اطلاع از اساتيد درس پروژه به ادامه مطلب مراجعه نماييد

اطلاعيه مهم دانشجويان پروژه كارشناسي ناپيوسته كامپيوتر

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ناپيوسته كامپيوتر كه درس پروژه دارند و تاكنون موضوع پروژه را به تأييد گروه نرسانده‌اند: حداكثر تا تاريخ 7 تيرماه 1394 فرصت داريد تا وضعيت موضوع پروژه را مشخص كنيد. در غير اينصورت درس پروژه را بايستي براي نيمسال آينده تمديد نماييد.
/3  (تعداد کل رکوردها:44)