جستجو : ورزش

مطالب:

قابل توجه دانشجويان شركت كننده در مسابقات جشنواره ورزشي

به اطلاع دانشجويان ثبت نام كننده در رشته هاي ورزشي كشتي،دووميداني،آمادگي جسماني (خواهران -برادران)وپرتاب پنالتي بسكتبال (خواهران-برادران) حداكثر تا تاريخ 1392/2/5 به امور فرهنگي و يا دانشجويي مراجعه نمايند.عدم مراجعه تا تاريخ فوق به منزله انصراف خواهد بود.لازم به ذكر است اولويت با افرادي خواهد بود كه داراي مقام ورزشي مي باشند.

فرخوان رشته هاي ورزشي انفرادي

مهلت تحويل سوابق ورزشي دانشجويان علاقمند به شركت در شته هاي انفرادي بدمينتون، پينگ پنگ، تنيس روي ميز، تكواندو، شطرنج، شنا و كاراته

اطلاعيه ورزشي

ازكليه دانشجويان علاقمند به شركت در مسابقات ورزشي اعم از رشته هاي فردي وگروهي كه تاكنون موفق به ثبت نام نشده اند دعوت مي گردد هرچه سريعتر جهت ثبت نام ،تحويل سوابق ورزشي وهمچنين شركت در تمرينات به منظور انتخاب تيم هاي ورزشي موسسه جهت شركت درمسابقات دانشگاهي و موسسات غير انتفاعي دراسفندماه حداكثر تا تاريخ 91/11/20به دفتر امور فرهنگي و يا دانشجويي مراجعه نمايند .لازم به ذكر است از تاريخ فوق به بعد هيچگونه ثبت نامي انجام نخواهد شد.

قابل توجه دانشجوياني كه در رشته هاي ورزشي ثبت نام ننموده اند.

از كليه دانشجويان علاقمند به شركت در مسابقات ورزشي در رشته هاي تكواندو وشطرنج دعوت به عمل مي آيد جهت ثبت نام هرچه سريعتر به امور فرهنگي ودانشجويي مراجعه نمايند لازم به ذكر است دانشجوياني كه داراي مقام در رشته هاي مورد نظر مي باشند ضمن ارائه سابقه ورزشي خود در اولويت خواهند بود. مهلت ثبت نام تا تاريخ 1391/9/30 مي باشد.

اولين جشنواره مسابقات ورزشي موسسات آموزش عالي غير دولتي-غير انتفاعي خراسان

به اطلاع كليه دانشجويان علاقمند مي رساند جهت ثبت نام و شركت در جشنواره ورزشي موسسات آموزش عالي فقط تا تاريخ 1391/8/20مهلت ثبت نام خواهند داشت .لذا جهت نام نويسي هرچه سريعتر به امور فرهنگي و يا امور دانشجويي مراجعه نمائيد .دانشجوياني كه داراي سابقه ورزشي مي باشند تصويري از سابقه ورزشي خود به همراه داشته باشند .

اطلاعيه ورزشي

قابل توجه دانشجويان جهت شركت در مسابقات دانشگاهي استان خراسان رضوي