جهت اطلاع از مكان كلاس هاي تربيت بدني 1 و 2 به فايل پيوست مراجعه كنيد.