با توجه با اهانت هاي مكرر به ساحت مقدَّس حضرت ختمي مرتبت رسول اكرم صلَّي الله عليه و آله و سلَّم ،به همين مناسبت تجمُّع اعتراض آميز دانشجويان به اين توطئه ي آمريكايي و صهيونيستي در مقابل دفتر سازمان ملل برگزار مي گردد. زمان: يكشنبه 2/ 7 /1391 بعد از نماز ظهر مكان تجمُّع : ازمقابل درب دانشگاه و حركت بسوي دفتر سازمان ملل واقع در بلوار سجّاد،بين سجّاد 3و5