جستجو : كارگاه

مطالب:

كارگاه آموزشي مسير خوشبختي، ويژه متاهلين و مجردها

تاريخ برگزاري: 24 بهمن، 26 بهمن، 28 بهمن، 2 اسفند و 4 اسفند. ساعت برگزاري 12:30 الي 17:30 جهت ثبت نام به امور فرهنگي مراجعه نماييد.

حضور استاد فرانسوي دانشگاه مونت پليه در موسسه، در خبرگزاري‌هاي مختلف انعكاس يافت

خبر حضور و سخنراني پروفسور دومنيك كروزه در «كارگاه آموزشي تخصصي نوآوري و استانداردسازي در صنعت گردشگري» كه در موسسه آموزش عالي شانديز برگزار گرديد، مورد توجه خبرگزاري‌هاي مختلفي از جمله خراسان و ايسنا قرار گرفت. جهت مطالعه مشروح خبر به ادامه مطلب مراجعه نماييد

برگزاري كارگاه تخصصي كارآفريني و نوآوري در صنعت گردشگري

كارگاه تخصصي كارآفريني و نوآوري در صنعت گردشگري با سخنراني پروفسور دومنيك كروزه استاد تمام دانشگاه مون پوليه فرانسه در روز يكشنبه 1 آذر و از ساعت 15:30 لغايت 18 برگزار مي گردد.

برگزاري كارگاه جوشكاري رشته هاي عمران و الكتروتكنيك

به اطلاع كليه دانشجويان درس كارگاه جوشكاري (رشته هاي عمران و الكتروتكنيك) ميرساند: كارگاه جوشكاري از روز شنبه 5 بهمن ساعت 8:00 صبح در محل موسسه برگزار ميگردد.حضور كليه دانشجوياني كه اين درس را انتخاب نموده اند الزامي است.

برگزاري كارگاههاي آموزشي رايگان مالياتي كسب و كار

به اطلاع كليه دانشجويان علاقمند مي رساند جهت ثبت نام در كارگاههاي آموزشي مالياتي كسب و كار به امور فرهنگي مراجعه نمايند. لازم به ذكر است ثبت نام دراين دوره محدود بوده ودرپايان كارگاه به شركت كنندگان مدرك معتبر از دانشگاه علوم اقتصادي تهران اعطاء خواهد شد. مهلت ثبت نام تا تاريخ 1391/10/1مي باشد.

برگزاري كارگاه آموزشي رايگان مهارت هاي زندگي