جستجو : قرآن

مطالب:

علاقه مندان به شركت در سي و دومين جشنواره ملي قرآن

در رشته هاي حفظ، ترتيل و آزمون كتبي جهت ثبت نام تا 20 دي ماه به امور فرهنگي مراجعه نماييد.

مسابقه بهترين پيامك قرآني به مناسبت هفته قرآن

دانشجويان علاقه مند باتوجه به آغازهفته قرآن 18 الي 24 آبان مطالب خودرابه ايميل كانونهاي فرهنگي موسسه به آدرس farhangi@shandiz.ac.ir ارسال نماييد. به بهترين پيام هديه اي نفيس اهدا ميگردد.

آغازختم كلام الله مجيد در هفته قرآن 18الي 24 آبان

ختم قرآن گروهي در هفته قرآن وعترت لطفا جهت نام نويسي درختم گروهي به خانم جهانگشته مراجعه نماييد.

مسابقه بهترين خاطره نويسي از يادگيري شما پيرامون قرآن

دانشجويان علاقه مند باتوجه به آغازهفته قرآن 18 الي 24 آبان مطالب خودرابه ايميل كانونهاي فرهنگي موسسه به آدرس farhangi@shandiz.ac.ir ارسال نماييد.به بهترين پيام هديه اي نفيس اهدا ميگردد.

نشريه شماره 1 كانون قرآن و عترت

جهت دريافت نشريه شماره 1 كانون قرآن و عترت به ادامه مطلب مراجعه نماييد

نشريه شماره 2 كانون قرآن و عترت

جهت دريافت نشريه شماره 2 كانون قرآن و عترت به ادامه مطلب مراجعه نماييد

همايش رهيافت هاي علوم مهندسي در پرتو قرآن

دعوت از دانشجويان و اساتيد جهت شركت در همايش رهيافت هاي علوم مهندسي در پرتوي قران