به اطلاع مي رساند درس تربيت بدني(2) در شاخه تخصصي قاقراني با هماهنگي هيئت قايقراني استان جهت خواهران و برادراين ارائه شده است.جهت اطلاع از شرايط ثبت نام در اين گروه (گروه 20 جهت برادران و گروه 30 جهت خواهران)به ادامه مطلب مراجعه نماييد...