جستجو : علمي

مطالب:

فراخوان عضويت در انجمن علمي گروه ساختمان

از دانشجويان محترم رشته ساختمان جهت ثبت نام در انجمن علمي گروه ساختمان دعوت بعمل مي آيد.

قابل توجه دانشجويان رشته كارداني ساختمان و نقشه برداري

دانشجويان علاقمند به عضويت در انجمن علمي گروه ساختمان و نقشه برداري جهت ثبت نام وهمچنين شركت در برگزاري انتخابات جهت تعيين اعضاء اصلي انجمن از تاريخ شنبه 92/2/7 لغايت سه شنبه 92/2/14 به مهندس رباط مراجعه و فرم عضويت را بطور كامل تكميل نمايند.

برگزاري انتخابات انجمن علمي نقشه برداري

از كليه دانشجويان رشته نقشه برداري كه علاقمند به شركت در هيئت اجرايي انجمن علمي مي باشند دعوت مي گردد جهت كانديد شدن و تكميل فرم روز چهارشنبه مورخ 1391/12/16 به مديريت محترم گروه دراتاق اساتيد مراجعه نمايند.

انجمن علمي گرافيك

قابل توجه كليه دانشجويان رشته گرافيك-سومين جلسه انجمن علمي پيرامون گزارش اقدامات انجام شده وتصميم گيري هاي جديد دوشنبه 91/9/13در محل دفتر مديران گروه

انتخابات انجمن علمي گرافيك

به اطلاع كليه دانشجويان رشته گرافيك مي رساند برگزاري انتخابات انجمن علمي با حضور سركار خانم وفادار نيا در روز پنجشنبه مورخ 1391/8/25ساعت 13:30 در اتاق مديران گروه انجام خواهد شد

انتخابات انجمن علمي معماري

قابل توجه كليه دانشجويان كارداني وكارشناسي ناپيوسته معماري دانشجوياني كه تمايل به عضويت در انجمن علمي معماري را دارند در جلسه روز شنبه مورخ 1391/8/20ساعت 5بعد از ظهر كه با حضور مدير محترم گروه برگزار مي گردد حضور بهم رسانند.اين جلسه جهت انتخاب اعضاءاصلي وعلي البدل وشروع فعاليت انجمن علمي معماري خواهد بود .

انتخابات انجمن علمي جهانگردي

به اطلاع كليه دانشجويان رشته جهانگردي(كارداني-كارشناسي) مي رساند جهت شركت در انجمن علمي و انتخاب اعضاء در تاريخ 1391/8/24 ساعت 9الي 10 در كلاس 108 حضور بهم رسانند .

فراخوان عضويت در انجمن علمي گروه گرافيك

از دانشجويان محترم رشته گرافيك جهت ثبت نام در انجمن علمي گروه گرافيك دعوت بعمل مي آيد.

فراخوان عضويت در انجمن علمي گروه معماري

از دانشجويان محترم رشته معماري جهت ثبت نام در انجمن علمي گروه معماري دعوت بعمل مي آيد.

معرفي وبلاگ انجمن علمي گروه حسابداري

برگزاري انتخابات انجمن علمي گروه كامپيوتر

انتخابات انجمن علمي گروه كامپيوتر برگزار مي گردد

آگهي درخواست همكاري مؤسسه آموزش عالي شانديز مشهد

جهت اطلاع از نحوه همكاري با اين موسسه در قالب حق التدريس يا هيات علمي به ادامه مطلب مراجعه نماييد