جستجو : سوم

مطالب:

نتايج و جدول رده بندي مسابقات ليگ فوتسال موسسه در هفته سوم

جدول رده بندي مسابقات ليگ فوتسال موسسه در هفته سوم در فايل پيوست موجود است.

زمانبندي هفته سوم مسابقات ليگ فوتسال موسسه

زمانبندي هفته سوم مسابقات ليگ فوتسال موسسه آموزش عالي شانديز (جمعه 5 آذر) در فايل پيوست موجود مي باشد.

دانشجويان رتبه اول تا سوم نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

جهت مشاهده ليست دانشجويان رتبه اول تا سوم همه رشته ها(ورودي هاي 89 و 90) نيمسال اول سال تحصيلي 91-90 به فايل پيوست مراجعه كنيد.

اسامي دانشجويان رتبه هاي برتر در سال تحصيلي 90-89

جهت دريافت ليست اسامي دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم تمامي رشته ها در سال تحصيلي 90-89 فايل پيوست را دانلود نماييد.