جستجو : زيارت

مطالب:

بازديد از بوستان وفرهنگسراي زيارت

ازكليه دانشجويان علاقمند به بازديد از فرهنگسراي زيارت دعوت مي شود جهت ثبت نام به دفتر امور فرهنگي مراجعه نمايند. تاريخ بازديد پنجشنبه 1391/11/26ساعت 10صبح خواهد بود.ظرفيت ثبت نام محدود مي باشد.

بازديد از فرهنگسراي زيارت

به اطلاع كايه دانشجويان علاقمند مي رساند جهت بازديد از فرهنگسراي زيارت براي ثبت نام به دفتر معاونت امور دانشجويي و فرهنگي مراجعه نمايند.ظرفيت ثبت نام محدود بوده و مهلت ثبت نام از تاريخ 1391/7/30 لغايت 1391/8/10 مي باشد .