جستجو : زندگي

مطالب:

برگزاري دوره هاي دوباره زندگي

به اطلاع كليه دانشجويان علاقمند مي رساند امور فرهنگي موسسه با همكاري شهرداري منطقه 9 وسازمان فرهنگي تفريحي شهرداري مشهد اقدام به برگزاري دوره هاي دوباره زندگي نموده است .از علاقمندان دعوت مي شود حداكثر تا 10 تيرماه جهت ثبت نام اقدام نمايند.اين دوره ها كاملا رايگان بوده و در پايان دوره گواهي اعطاء مي شود.

ميلاد نور چشم ولي نعمتمان ،امام جواد (ع)برشما مبارك باد.

نگاهي به زندگاني امام جواد عليه السلام: آگاهيهاي تاريخي درباره زندگي امام جواد عليه السلام چندان گسترده نيست؛ زيرا افزون بر آن كه محدوديتهاي سياسي همواره مانع از انتشار اخبار مربوط به امامان معصوم عليه السلام مي گرديد، تقيه و شيوه هاي پنهاني مبارزه كه براي " حفظ امام و شيعيان از فشار حاكميت" بود، عامل مؤثري در عدم نقل اخبار در منابع تاريخي است. افزون بر آن، زندگي امام جواد عليه السلام چندان طولاني نبوده است كه اخبار فراواني هم از آن در دسترس ما قرار گيرد.

برگزاري دوره هاي مهارت هاي زندگي

از كليه دانشجويان علاقمند به شركت در اين كارگاهها دعوت مي شود جهت ثبت نام به امور فرهنگي مراجعه نمايند .لازم به ذكر است ظرفيت ثبت نام محدود بوده ومهلت ثبت نام تا تاريخ 91/8/20 مي باشد درپايان كارگاه به شركت كنندگان مدرك اتمام دوره مهارت هاي زندگي اعطاء خواهد شد . تاريخ شروع اواين جسه كارگاه دوشنبه مورخ 22 آبان ساعت 18 الي 19/30خواهد بود

برگزاري كارگاههاي آموزشي مهارت هاي زندگي

برگزاري كارگاههاي آموزشي مهارت هاي زندگي با اعطاي مدرك معتبر

شروع كلاسهاي مهارت هاي زندگي (طرح انديشه مهر)

كلاس هاي مهارت هاي زندگي در 6 جلسه ويژه خواهران برگزار خواهد شد

برگزاري كارگاه آموزشي رايگان مهارت هاي زندگي