جستجو : روباتيك

مطالب:

برگزاري همايش رايگاه آشنايي با روباتيك

دانشجويان علاقمند به فعاليت در علوم روباتيك، جهت دريافت كارت شركت در همايش رايگان آشنايي با روباتيك كه در روز پنج شنبه 20 شهريور برگزار مي شود، به امور فرهنگي، خانم جهانگشته مراجعه نمايند

گزارش تصويري از تيم روباتيك سورنا در مسابقات روباتيك1391 گيلان

تيم روباتيك موسسه شانديز پس از حضور در كمپ چهارمين مسابقات روباتيك گيلان...