جستجو : دوره

مطالب:

فراخوان دوره‌هاي آموزشي زمستان 1394 آزمايشگاه تخصصي آپا دانشگاه فردوسي مشهد

آزمايشگاه تخصصي آپا دانشگاه فردوسي مشهد در راستاي اهداف آگاهي‌رساني و پشتيباني در زمينه امنيت فناوري اطلاعات و ارتباطات، دوره‌هاي آموزشي تخصصي زير را در زمستان 1394 برگزار مي‌كند.

برگزاري همايش ودوره هاي كاربردي يادگيري واژگان انگليسي

به اطلاع كليه دانشجويان علاقمند به فراگيري زبان انگليسي مي رساند ،همايشي در همين رابطه از طرف دفتر معاونت فرهنگي با همكاري موسسه زبان انديشه جاويد ايرانيان برگزارمي گردد. جهت ثبت نام در اين همايش به دفتر معاونت فرهنگي مراجعه نمائيد. تاريخ برگزاري چهارشنبه مورخ 1391/9/29 ساعت 12الي 14كلاس 113