جستجو : دام

مطالب:

استخدام برنامه نويس در واحد انفورماتيك موسسه

جهت دريافت فرم استخدام به ادامه مطلب مراجعه نماييد

فرم جذب اساتيد حق التدريس جديد

اساتيد گرامي كه قصد همكاري با موسسه به شكل حق التدريس را دارند لطفا فرم را تكميل نمايند و پس از تكميل به آدرس resume[at]shandiz.ac.ir ايميل فرماييد.

آگهي درخواست همكاري مؤسسه آموزش عالي شانديز مشهد

جهت اطلاع از نحوه همكاري با اين موسسه در قالب حق التدريس يا هيات علمي به ادامه مطلب مراجعه نماييد