جستجو : حذف

مطالب:

تمديد مهلت حذف و اضافه

به اطلاع كليه دانشجويان محترم مي رساند مهلت حذف و اضافه تا تاريخ 18 مهر ماه تمديد گرديد.

دانشجوياني كه متقاضي خذف سروس مي باشند

دانشجوياني كه متقاضي خذف سروس مي باشند حداكثر تا تاريخ 10/12/1392 مهلت دارند براي دريافت اطلاعات بيشتر بر روي ادامه مطلب....

حذف سرويس

تغيير تاريخ حذف و اضافه

تغيير در تاريخ حذف و اضافه نيمسال اول 90

آخرين تمديد مهلت حذف و اضافه

بنا به درخواست دانشجويان محترم، مهلت حذف و اضافه تا پايان روز چهارشنبه 13 مهرماه 90 تمديد شد.