جستجو : حذف و اضافه

مطالب:

تمديد مهلت حذف و اضافه

به اطلاع كليه دانشجويان محترم مي رساند مهلت حذف و اضافه تا تاريخ 18 مهر ماه تمديد گرديد.

تغيير تاريخ حذف و اضافه

تغيير در تاريخ حذف و اضافه نيمسال اول 90

آخرين تمديد مهلت حذف و اضافه

بنا به درخواست دانشجويان محترم، مهلت حذف و اضافه تا پايان روز چهارشنبه 13 مهرماه 90 تمديد شد.