جستجو : جشنواره

مطالب:

فراخوان جشنواره طراحي المان بهارانه شانديز

از كليه طراحان، هنرمندان، دانشجويان، متخصصين،صاحب نظران و علاقه مندان حقيقي و حقوقي سراسر كشور در زمينه هاي طراحي، نقاشي، گرافيك، معماري، مجسمه سازي و غيره دعوت به عمل مي آيد تا با ارايه طرح در قالب موضوعات ارايه شده در اين فراخوان شركت نمايند.

علاقه مندان به شركت در سي و دومين جشنواره ملي قرآن

در رشته هاي حفظ، ترتيل و آزمون كتبي جهت ثبت نام تا 20 دي ماه به امور فرهنگي مراجعه نماييد.

دومين جشنواره فرهنگي اجتماعي ريحانه

معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار ميكند: دومين جشنواره ملي ريحانه، ويژه دختران و بانوان دانشگاهي

سوالات مسابقه جشنواره قر بان تا غدير

از دانشجويان علاقمند يه شركت در اين مسابقه دعوت مي شود پس از دريافت سوالات ،جواب مسابقه را به امور فرهنگي ارسال نمايند.

دانشجوي رشته جهانگردي از موسسه آموزش عالي شانديز حائز رتبه برتر در جشنواره ادبي هشت دركشورشد

سركار خانم فاطمه جهانگشته دانشجوي رشته مديريت جهانگردي موسسه آموزش عالي شانديز