توصيه هاي مقام معظم رهبري در ماه رمضان تلاوت قرآن همراه با تأمل : دوستان سعي كنند در همه اوقات – به خصوص در ماه رمضان – تلاوت قرآن را از ياد نبرند. قرآن نبايد از زندگي‌تان حذف شود. تلاوت قرآن را حتماً داشته باشيد؛ هر چه ممكن است. تلاوت قرآن هم، با تأمل و تدبر اثر مي‌بخشد. تلاوت عجله‌يي كه همين طور انسان بخواند و برود و معاني را هم نفهمد يا درست نفهمد، مطلوب از تلاوت قرآن نيست؛ نه اين كه بي فايده باشد – بالأخره انسان همين كه توجه دارد اين كلام خداست،......