جستجو : تعطيل

تعطيلي كلاس هاي ساعت 8 صبح روز شنبه 30 بهمن

به علت برودت هوا و لغزندگي معابر كلاس هاي ساعت 8 الي 12 (4ساعت اول)روز شنبه(30بهمن) برگزار نمي شود. اساتيد و دانشجويان محترم اطلاعيه بعدي را از سايت موسسه پيگيري فرمايند.

تعطيلي موسسه در روز پنج شنبه 10 تير 1395

موسسه در روز پنج شنبه 10 تير 1395 تعطيل مي باشد

تعطيلي كليه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي مشهد در روز شنبه 15 اسفند 94

طبق اطلاعيه استانداري خراسان رضوي، كليه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي سطح شهر مشهد در روز شنبه 15 اسفند ماه 1394 تعطيل مي باشند.

تعطيلي كلاس هاي روز 14 آذر 1392

با توجه به اطلاعيه استانداري خراسان رضوي مبني بر تعطيلي مدارس و موسسات آموزش عالي به دليل آلودگي هواي شهر مشهد، كليه كلاس هاي روز پنج شنبه 14 آذر 1392 تعطيل اعلام مي گردد و جبراني آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

دانشگاه ها روز شنبه 13 خرداد تعطيل است !