جستجو : تبريك

مطالب:

ميلاد نور چشم ولي نعمتمان ،امام جواد (ع)برشما مبارك باد.

نگاهي به زندگاني امام جواد عليه السلام: آگاهيهاي تاريخي درباره زندگي امام جواد عليه السلام چندان گسترده نيست؛ زيرا افزون بر آن كه محدوديتهاي سياسي همواره مانع از انتشار اخبار مربوط به امامان معصوم عليه السلام مي گرديد، تقيه و شيوه هاي پنهاني مبارزه كه براي " حفظ امام و شيعيان از فشار حاكميت" بود، عامل مؤثري در عدم نقل اخبار در منابع تاريخي است. افزون بر آن، زندگي امام جواد عليه السلام چندان طولاني نبوده است كه اخبار فراواني هم از آن در دسترس ما قرار گيرد.

تبريك ولادت حضرت رسول (ص)

ولادت پر بركت رحمته للعالمين رسول خدا محمد بن عبدالله (ص) و ولادت با بركت بنيان گزار مذهب تشيع امام جعفر صادق (ع) بر همه مسلمانان و حق جويان عالم مبارك. درخشش زيباي ستاره هاي آسمان عشق و ايمان نبوي و علوي، بر همگان همايون باد.

تبريك ولادت حضرت معصومه عليهاالسلام

ولادت باسعادت حضرت معصومه عليها السلام برشما مبارك باد روز دختران بر شما عفيفان مبارك باد