جستجو : برتر

مطالب:

ثبت نام جهت جشنواره دانشجوي نمونه

جهت ثبت نام به آدرس nemooneh.saorg.ir مراجعه نماييد.

دانشجوي رشته الكتروتكنيك وعضو انجمن رباتيك نامزد دريافت عنوان ايده برتر در دومين جشنواره بين المللي تحقيق وتوسعه گرديد

جناب آقاي رضا كياني دانشجوي رشته الكتروتكنيك و عضو انجمن علمي رباتيك نامزددريافت ايده برتر در دومين جشنواره بين المللي جوايز تحقيق و توسعه ايران گرديده است. براي اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه كنيد.