جستجو : انجمن علمي

مطالب:

فراخوان عضويت در انجمن علمي گروه ساختمان

از دانشجويان محترم رشته ساختمان جهت ثبت نام در انجمن علمي گروه ساختمان دعوت بعمل مي آيد.

قابل توجه دانشجويان رشته كارداني ساختمان و نقشه برداري

دانشجويان علاقمند به عضويت در انجمن علمي گروه ساختمان و نقشه برداري جهت ثبت نام وهمچنين شركت در برگزاري انتخابات جهت تعيين اعضاء اصلي انجمن از تاريخ شنبه 92/2/7 لغايت سه شنبه 92/2/14 به مهندس رباط مراجعه و فرم عضويت را بطور كامل تكميل نمايند.

فراخوان عضويت در انجمن علمي گروه گرافيك

از دانشجويان محترم رشته گرافيك جهت ثبت نام در انجمن علمي گروه گرافيك دعوت بعمل مي آيد.

فراخوان عضويت در انجمن علمي گروه معماري

از دانشجويان محترم رشته معماري جهت ثبت نام در انجمن علمي گروه معماري دعوت بعمل مي آيد.

معرفي وبلاگ انجمن علمي گروه حسابداري

برگزاري انتخابات انجمن علمي گروه كامپيوتر

انتخابات انجمن علمي گروه كامپيوتر برگزار مي گردد