جستجو : الكترونيك

مطالب:

پست الكترونيكي (email) اداره آموزش

دانشجويان محترم مي توانند مسائل و انتقادات و پيشنهادات آموزشي خود را از طريق آدرس ايميل edu@shandiz.ac.ir زير به اطلاع اداره آموزش موسسه برسانند...

اولين كنفرانس بين المللي سلامت الكترونيك

دعوت از دانشجويان و اساتيد جهت شركت در اولين كنفرانس بين المللي سلامت الكترونيك

سامانه الكترونيكي شارژ و رزرو غذا

راهنماي استفاده از سامانه الكترونيكي شارژ و رزرو غذا

فرم تعيين عنوان پروژه رشته كامپيوتر و الكتروتكنيك

جهت دانشجويان رشته كامپيوتر و الكتروتكنيك كه درس پروژه را انتخاب نموده اند.

سيستم الكترونيكي سلف دانشجويان ورودي 90 و مهمان

به اطلاع كليه دانشجويان جديد (ورودي 90 و مهمان) مي رساند از اين پس مي توانند مانند ساير دانشجويان از طريق سامانه اينترنتي شارژ و رزرو غذا اقدام به رزرو و خريد غذاي گرم نمايند.

اطلاعيه در خصوص مشكل ورود به سيستم الكترونيكي سلف

آن دسته از دانشجوياني كه در ورود به سيستم الكترونيكي سلف با مشكل مواجه هستند مطالعه نمايند

بررسي نمرات مباني الكترونيك مهندس پترام فر

بررسي نمرات مباني الكترونيك مهندس پترام فر سه شنبه ساعت 10

بررسي نمرات مباني الكترونيك مهندس پترام فر

بررسي نمرات مباني الكترونيك مهندس پترام فر سه شنبه ساعت10