جستجو : ازدواج

مطالب:

جشنواره ازدواج دانشجويي آغازشد

ويژه متاهلين و مجردين: جهت اطلاع بيشتر به سايت مراجعه نماييد.nahad.mums.ac.ir

كارگاه آموزشي مسير خوشبختي، ويژه متاهلين و مجردها

تاريخ برگزاري: 24 بهمن، 26 بهمن، 28 بهمن، 2 اسفند و 4 اسفند. ساعت برگزاري 12:30 الي 17:30 جهت ثبت نام به امور فرهنگي مراجعه نماييد.

ثبت نام ازدواج دانشجويي آغاز شد

ثبت نام براي ازدواج دانشجويي در دانشگاههاي سراسر كشور آغاز شد.دانشجويان متقاضي مي توانند با مراجعه به سامانه http://ezdevaj.nahad.irنسبت به ثبت نام خود اقدام كنند و مهلت ارسال تقاضا تا 22آبان ماه ادامه دارد.تاريخ عقد مجاز جهت ثبت نام از اول مهرماه 90 تا اول مهرماه 91 اعلام شده است. امتياز سفر عمره پس از ثبت نام در سايت ستاد عمره دانشگاهيان، احراز شرايط و قرعه كشي، امتياز سفر عتبات در صورت اعزام كاروان هاي دانشجويي عتبات عاليات و سفرهاي آموزشي، فرهنگي و معنوي مشهد مقدس ويژه منتخبين كارگاه هاي آموزشي دانشگاهها و نيز سفرهاي كم هزينه مشهد مقدس به دانشجويان اعطا مي شود.دانشجويان پس از ثبت نام در سايت مورد نظر مدارك خودرا به امور فرهنگي و يا دانشجويي موسسه تحويل نمايند.

ازدواج آگاهانه، بهنگام و آسان كليد ازدواج موفق است

بايد بدانيم كه زندگي آموختني است.پسران مجرَّد براي يك زندگي سعادتمند چه كاري بايد انجام دهند. لطفا به ادامه مطلب مراجعه كنيد.

ازدواج آگاهانه، بهنگام و آسان كليد ازدواج موفق است

همانطوريكه همه مي دانيم روش زندگي وتعامل بايكديگر را بايد بياموزيم.دانشجويان متأهِّل براي زندگي بهترو تفاهم افزون تر بايد روش ها را بياموزند.پس براي زندگي شيرين تر و شادتر ادامه مطلب را مطالعه كنيد.

برگزاري اردوي ازدواج آگاهانه وموفَّق

معاونت امور دانشجويي و فرهنگي اردوي ازدواج آگاهانه و موفَّق را در تاريخ بيست و ششم مهرماه برگزار مي كند. خواهشمنداست براي كسب اطلاعات دقيق و چگونگي ثبت نام ادامه مطلب را به دقت مطالعه كنيد. متشكرم